Otázka:

Ktorý termín je správny: vlasatá časť hlavy alebo vlasová časť hlavy?

Heslá:

vlasatý, vlasový, vlasatá/vlasová časť hlavy

Odpoveď:

 

 

Prídavné meno vlasový má význam „súvisiaci s vlasmi, tvorený vlasmi“ napr. vlasové korienky, vlasový porast, vlasový transplantát, vlasový aparát. Prídavné meno vlasatý má význam „(husto) pokrytý vlasmi“, napr. vlasatá hlava. Na pomenovanie časti hlavy, na ktorej vyrastajú vlasy, sa v jazykovej praxi používajú spojenia vlasatá časť hlavy (porastená vlasmi) aj vlasová časť hlavy (časť, kde zvyčajne rastú vlasy) a obe zodpovedajú spisovnej slovenčine. Spojenie vlasatá časť hlavy sa však používa častejšie a v odbornej terminológii Vám ho odporúčame uprednostňovať.


Otázka z 08. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 08. 11. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vlasatý