Otázka:

Parazitológovia zbierajú v prírode kliešte vlajkou, ktorú ťahajú po vegetácii. Je vhodné používať pre túto činnosť odborný termín vlajkovanie?

Heslá:

vlajkovanie, zber vlajkou

Odpoveď:

 

 

Podstatné meno vlajkovanie je správne utvorené ako pomenovanie činnosti (zberu kliešťov), pri ktorom slúži vlajka ako nástroj. Obávame sa však, že pre používateľov mimo Vášho odboru nie je tento výraz dostatočne významovo priezračný (motivovaný), má skôr charakter profesionalizmu – výrazového prostriedku používaného určitou profesionálnou skupinou – než odborného termínu. V slovenskej teórii terminológie sa motivovanosť, resp. po staršom významová priezračnosť, považuje za jednu zo základných vlastností termínu.  Vzhľadom na všeobecné chápanie pojmu vlajka je z výrazu vlajkovanie zrejmé, že nejakým spôsobom súvisí s vlajkou, ale nie je jasné ako a prečo. Ako odborný termín odporúčame uprednostniť viacslovné spojenie zber vlajkou.


Otázka z 08. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 08. 11. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vlajkovanie