Otázka:

Je výraz "polonacicaný kliešť" spisovný a možno ho používať v odbornej terminológii?

Heslá:

kliešť, polonacicaný

Odpoveď:

 

 

Sloveso cicať je spisovný výraz, vyjadruje sa ním okrem iného aj spôsob vyťahovania tekutiny (zo živočícha alebo z rastliny) cicavým ústrojom hmyzu. Dokonavý tvar slovesa je nacicať (sa) a odvodené prídavné meno má tvar nacicaný. Stav čiastočného nacicania možno vyjadriť prídavným menom polonacicaný aj spojením čiastočne nacicaný. Oba výrazy zodpovedajú spisovnej slovenčine a sú významovo priezračné (je pri nich zrejmé, ako sú utvorené a prečo, čo uľahčuje chápanie významu termínu).


Otázka z 08. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 08. 11. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu kliešť