Otázka:

Kolegovia v redakcii mi tvrdia, že spojenie "budeme sa sústrediť" nie je spisovné. Je to pravda?

Heslá:

sústrediť sa, budem sa sústrediť

Odpoveď:

 

 

Vyjadrovanie budúceho času spojením budem sa sústrediť nie je gramaticky správne. Sloveso sústrediť sa patrí medzi dokonavé slovesá, ktoré vyjadrujú dokončený, uzavretý, ohraničený dej, a preto nemôžu vyjadrovať aktuálnu prítomnosť. Ich prítomníkové tvary  vyjadrujú budúci dej, porov. začať – začnem, pomôcť – pomôžem, spočítať – spočítam, tak aj sústrediť sa – sústredím sa. Budúci dej možno vyjadriť aj analyticky, a to spojením tvaru budúceho času slovesa byť s neurčitkom nedokonavého slovesa: budem sa sústreďovať (budem začínať, budem pomáhať, budem spočítavať). Aktuálny dej v prítomnom čase sa vyjadruje tvarmi nedokonavého slovesa, čiže slovesom sústreďovať sa – sústreďujem sa, napr. dnes sa sústreďujeme na kondičnú prípravu ale zajtra sa sústredíme (resp. budeme sústreďovať) na taktiku zápasu.


Otázka z 08. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 08. 11. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu sústrediť sa