Otázka:

Ako sa skloňuje názov vrchu Chopok?

Heslá:

na Chopku, na boku, v maku, v Hamburgu, vo vlaku, o strachu, v batohu

Odpoveď:

Názov vrchu Chopok sa skloňuje podľa vzoru dub, ale v genitíve má príponu -uz Chopku, v okolí Chopku. Príponu -u má aj v lokáli  na Chopku, tak ako ďalšie neživotné podstatné mená, ktorých základ sa končí na spoluhlásky k, g, ch, h (porov. na boku, v maku, v Hamburgu, vo vlaku, o strachu, v batohu).


Otázka z 07. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na Chopku