Otázka:

Môžem napísať "vinou nepriaznivých podmienok" alebo radšej "z dôvodu nepriaznivých podmienok"?

Heslá:

z dôvodu, vinou

Odpoveď:

Príčinu neželaného výsledku môžeme uviesť predložkou vinou aj predložkou z dôvodu. Predložka z dôvodu je knižný výraz, ktorý sa používa najmä v odborných a administratívnych textoch.


Otázka z 07. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu z dôvodu