Otázka:

Ako je správne: v alpínskom vegetačnom stupni alebo na alpínskom vegetačnom stupni?

Heslá:

v/na vegetačnom stupni

Odpoveď:

 

 

Ak sa pod spojením alpínsky vegetačný stupeň myslí vysokohorský vegetačný stupeň od zóny kosodreviny po najvyššie vrcholy, t. j. určitý vymedzený úsek vo väčšej nadmorskej výške, z jazykového hľadiska možno použiť predložku na aj v. V jazykovej praxi sa častejšie používa predložka v, napr. pohyb mimo chodníkov v alpínskom vegetačnom stupni, ... ovplyvňujú retenciu dusíka v alpínskom vegetačnom stupni.


Otázka z 07. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v/na vegetačnom stupni