Otázka:

Aký rozdiel je medzi pojmami dav a skupina?

Heslá:

dav, skupina

Odpoveď:

 

Významy slov dav a skupina si môžete porovnať v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) a v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004) na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk. Najpodstatnejší rozdiel medzi pojmami davskupina je v početnosti. Kým slovom skupina môžeme označiť už troch jednotlivcov, slovom dav sa označuje veľké množstvo ľudí (hoci, samozrejme, nikde nie je stanovený presný počet jednotlivcov tvoriacich dav).


Otázka z 02. 10. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 10. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu dav