Otázka:

Čo znamená výraz flustrovaný?

Heslá:

flustrovaný, frustrovaný, frustrovať, frustrácia, frustračný, frustrujúci

Odpoveď:

 

 

Nespokojnosť z nenaplnených očakávaní sa v slovenčine odborne pomenúva slovom latinského pôvodu frustrácia, ktoré má na začiatku spoluhlásky f r (nie l!). Písmeno r po f sa píše aj v príbuzných výrazoch – v prídavnom mene frustračný, v slovese frustrovať, v trpnom príčastí frustrovaný i v činnom príčastí frustrujúci o čom sa môžete presvedčiť v jazykových príručkách sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 02. 10. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 10. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu flustrovaný