Otázka:

Ako sa správne nazývajú šošovky, ktoré možno nosiť len jeden deň: sú to jednodňové šošovky alebo jednodenné šošovky?

Heslá:

jednodňový, jednodenný

Odpoveď:

 

Prídavné mená jednodenný aj jednodňový sú synonymá. Oba tvary sú spisovné a vyjadrujú sa nimi významy „trvajúci jeden deň“, napr. jednodňové i jednodenné školenie, jednodňová i jednodenná chirurgia, jednodňové i jednodenné šošovky.


Otázka z 25. 09. 2017 bola zodpovedaná dňa 25. 09. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jednodňový