Otázka:

Ako sa správne nazýva osoba, ktorá platí dane: je to platiteľ dane alebo platca dane?

Heslá:

platca dane, platiteľ dane

Odpoveď:

 

 

Osoba, ktorá niečo platí alebo je povinná platiť, sa nazýva platiteľ aj platca. Obe podstatné mená sú správne utvorené a spisovné. Uvádzajú sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu (2013) a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktoré nájdete v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.

             Aj v súvislosti s platením daní je jazykovo správne spojenie platiteľ dane aj platca dane a obe spojenia sa používajú v jazykovej praxi, hoci v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa používa v celom texte spojenie platiteľ dane, resp. skrátene len platiteľ.


Otázka z 25. 09. 2017 bola zodpovedaná dňa 25. 09. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu platca dane