Otázka:

Píše sa v spojeniach Bratislava, 28. septembra alebo v Bratislave, 28 septembra čiarka?

Heslá:

písanie dátumu - čiarka, príslovkové určenie

Odpoveď:

 

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013, kapitola 2.4.2. Pripájacia funkcia čiarky, poznámka č. 2) príslovkové určenia v administratívnom údaji dátumu s určením miesta sa neoddeľujú čiarkou, napr. Bratislava 1. septembra 1991 alebo Bratislava júl 1991.

Príslovkové určenie miesta a príslovkové určenie času sa neoddeľujú čiarkou ani v spojení Bratislava dňa 28. septembra 2017, ani v predložkovom spojení v Bratislave dňa 28. septembra 2017. V administratívnom údaji dátumu a miesta sa však slovo dňa zvyčajne neuvádza, údaje majú podobu buď Bratislava 28. septembra 2017, alebo v Bratislave 28. septembra 2017.


Otázka z 25. 09. 2017 bola zodpovedaná dňa 25. 09. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu písanie dátumu - čiarka