Otázka:

Prečo sa jeden druh chleba volá vyrážkový? Nie je na ňom nič, čo by pripomínalo vyrážky.

Heslá:

výražkový, výražok

Odpoveď:

 Máte pravdu, v spojení vyrážkový chlieb nemožno hľadať priamu súvislosť s vyrážkami, ide o laicky upravený názov odborného termínu výražkový chlieb, ktorým sa pomenúva chlieb s podielom výražkovej múky – svetlej ražnej múky vyrábanej mletím škrobových častí zrna raže siatej. Táto múka má výraznú chuť, je dobre stráviteľná a zlepšuje trvanlivosť a vláčnosť pekárskych výrobkov, ale v súčasnosti sa v pekárňach takmer nevyskytuje. Pri pečení výražkového chleba sa kombinuje výražková múka so pšeničnou múkou a zemiakovou zložkou.

Prídavné meno výražkový je spracované v kodifikačnom Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) s výkladom „výražkový chlieb z kvalitnej (belšej) ražnej múky“. Ako sme uvideli, prídavné meno výražkový významovo nesúvisí s chorobnými zmenami na koži v podobe pupencov či vriedkov, ale ani so slovom raž, hoci výražková múka sa vyrába z raže. Slovom výražok sa v mlynárskej terminológii nazýval prvý múčny podiel najsvetlejšej farby odsatý z meliva a súvisí so slovesom vyraziť podobne ako slovo vyrážka. Slová výražok vyrážka majú teda spoločný základ a etymológiu, ale pomenúvajú dve odlišné veci a odlišujú sa príponou (ženský rod – prípona -ka, mužský rod – prípona -ok), pričom v názvoch vecí utvorených príponou -ok od predponových slovies ako vyrobiť, vytlačiť, vystrihnúť sa predpona vy- predlžuje na vý-, t. j. výrobok, výtlačok, výstrižok, ako aj vyraziť – výražok. Dlhá predpona sa zachováva aj v prídavnom mene výražkový.


Otázka z 25. 09. 2017 bola zodpovedaná dňa 25. 09. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu výražkový