Otázka:

Prevzalo sa do slovenčiny anglické slovo hashtag? Ide mi predovšetkým o jeho používanie na Twitteri.

Heslá:

hashtag, hešteg, haštag, dvojkrížik, mriežka

Odpoveď:

 

 

Slovo hashtag je v angličtine jeden z výrazov, ktorým sa pomenúva znak # (v slovenčine sa tento znak nazýva v rozličných odboroch ako krížik, dvojkrížik alebo mriežka). Na Twitteri sa však slovom hashtag pomenúva nielen samotný znak #, ale predovšetkým text v podobe frázy zakončenej #, ktorá funguje ako kľúčový výraz. Po kliknutí sa zobrazia ďalšie súvisiace texty. Anglický výraz hashtag v tomto význame možno považovať za profesionalizmus alebo za odborný termín z internetovej terminológie a používa sa už aj v adaptovanej podobe haštag aj hešteg (druhá grafická podoba presnejšie korešponduje s výslovnosťou anglického výrazu).

Výraz hashtag/haštag/hešteg odporúčame používať v slovenčine iba na pomenovanie označenej frázy hashtag (možno však použiť aj slovenské výrazy kľúčový výraz, kľúčové slovo), kým samotný znak # odporúčame nazývať mriežka, krížik alebo dvojkrížik, ako je v slovenčine ustálené, napríklad toto je ukážka tweetu s hashtagmi alebo heštegy majú využitie aj v marketingu, ale mriežka slúži na označenie slov, komunít alebo skupín či pomocou dvojkrížika vytvárame kľúčové slová a pod.


Otázka z 18. 09. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 09. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hashtag