Otázka:

Ktorý zápis dátumu je správny: 10. – 13. 06. 2017 alebo 10. 06. – 13. 06. 2017?

Heslá:

písanie dátumu dvoma číslicami, dátum

Odpoveď:

Z jazykového hľadiska sú oba spôsoby písania dátumu, ktoré ste uviedli, správne. Vo vetnej súvislosti sa v podobných prípadoch najčastejšie používajú takéto formy zápisu: Konferencia sa uskutoční 10. – 13. júna 2017 alebo Konferencia sa uskutoční 10. – 13. 6. 2017, alebo aj Konferencia sa uskutoční 10. 6. – 13. 6. 2017. Zápis dní a mesiacov dvoma číslicami, napr. 10. 06. 2017 alebo 01. 09. 2017 sa používa väčšinou vtedy, keď sa dátum uvádza samostatne, teda nie vo vete.


Otázka z 06. 09. 2017 bola zodpovedaná dňa 06. 09. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu písanie dátumu dvoma číslicami