Otázka:

Viem že tvary zámen Ty, Tvoj sa píšu s veľkým začiatočným písmenom väčšinou iba v liste. Znamená to, že v pietnom texte na náhrobku ich treba písať s malým začiatočným písmenom?

Heslá:

Ty, Tvoj

Odpoveď:

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013) treba písať tvary zámen Ty, Tvoj, Vy, Váš na znak úcty s veľkým začiatočným písmenom v korešpondencii. V ostatných textoch sa tieto zámená väčšinou píšu s malým začiatočným písmenom, t. j. ty, tvoj, vy, váš, ale v Pravidlách slovenského pravopisu sa nevylučuje ani možnosť písania s veľkým začiatočným písmenom. Na pietnom texte na náhrobku možno písať zámená Ty, Tvoj aj s veľkým začiatočným písmenom, napríklad Spomienka na Teba nikdy nevybledne.


Otázka z 06. 09. 2017 bola zodpovedaná dňa 06. 09. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu Ty
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku