Otázka:

Ako sa skloňuje slovo pacemaker?

Heslá:

pacemaker, kardiostimulátor

Odpoveď:

Cudzie slovo pacemaker vo význame „elektronický prístroj riadiaci sťahy srdcových komôr pri srdcových chorobách; kardiostimulátor, krokovač, taktovač“ sa podľa slovníkov cudzích slov skloňuje so zachovaním samohlásky -e- a v lokáli jednotného čísla má tvar s pádovou príponou -i – na pacemakeri. V slovenčine sa však aj v odbornej terminológii pred slovom pacemaker uprednostňuje pomenovanie kardiostimulátor.


Otázka z 01. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 02. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pacemaker