Otázka:

Ako sa skloňuje meno Dionýz Troskó?

Heslá:

Troskó, Biró

Odpoveď:

 

 

Mužské mená a priezviská zakončené na dlhú samohlásku ako László, Biró či Troskó sa v slovenčine skloňujú podľa vzoru chlap, pričom sa samohláska ó zachováva a k nej sa pripájajú jednotlivé pádové prípony. Meno Dionýz Troskó má v jednotlivých pádoch tieto podoby: G (bez) Dionýza Troskóa, D (k) Dionýzovi Troskóovi, A (vidím) Dionýza Troskóa, L (o) Dionýzovi Troskóovi, I (s) Dionýzom Troskóom.

 


Otázka z 06. 09. 2017 bola zodpovedaná dňa 06. 09. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Troskó