Otázka:

Prečo sa meno Tibor vyslovuje tvrdo a Ctibor mäkko, keď sa odlišujú len jedným písmenom?

Heslá:

Tibor, Ctibor

Odpoveď:

 

 

Mužské mená Tibor Ctibor sú napohľad podobné, ale majú odlišný pôvod, s čím súvisí aj odlišná výslovnosť t/ť. Meno Tibor pochádza z latinského výrazu Tiburtius s významom „pochádzajúci z mesta Tibur, Tiburčan“ a zachovala sa v ňom tvrdá spoluhláska t. Meno Ctibor ma slovanský pôvod a je utvorené z významu „bojujúci za česť“ alebo „čestne bojujúci“. Podobne ako v iných zložených slovanských menách s prvou časťou Cti- významovo súvisiacou so slovami česť, ctiť (napr. Ctiboh, Ctirad, Ctislav) aj v mene Ctibor je mäkká spoluhláska ť, ktorá sa pred samohláskou zapisuje písmenom t, ale vyslovuje sa mäkko.


Otázka z 22. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 22. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Tibor