Otázka:

Moje priezvisko je Boda. Sme rodina Bodova alebo Bodová?

Heslá:

rodina Bodová

Odpoveď:

 

 

Rodinné pomenovanie utvorené od priezviska Boda má rovnaký tvar ako ženské priezvisko, obe sa tvoria príponu -ová s dlhým á  (t. j. rodina Bodová rovnako ako pani Bodová).

Na Slovensku sa používa aj staršie pomenovanie rodiny s príponou -ovci ako Bodovci, od ktorého možno utvoriť označenie rodina Bodovcov. S takýmto typom pomenovania sa však v súčasnej jazykovej praxi stretávame zriedkavo. S krátkym sa píšu iba rodinné pomenovania adjektívneho typu (ktoré majú podobu prídavného mena a skloňujú sa ako prídavné mená podľa vzoru pekný alebo cudzí), a to tam, kde sa uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení, napr. rodina Krátka, rodina Svieža, rodina Čierna (ale rodina Dvorská, rodina Tichá, rodina Jesenská).


Otázka z 22. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 22. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodina Bodová