Otázka:

Patrí slovo hatchback v slovenčine medzi spisovné slová?

Heslá:

hatchback

Odpoveď:

 

 

Šikmo sklonená zadná časť karosérie automobilu (s dverami) s hranou na odtŕhanie prúdnice vzduchu sa aj v slovenčine nazýva hatchback, pôvodný anglický názov sa v slovenčine neadaptoval, t. j. neprispôsobil sa slovenskému pravopisu. Automobilistický termín hatchback sa v takejto podobe uvádza aj vo Veľkom slovníku cudzích slov (autori Šaling – Ivanová-Šalingová – Maníková, 2008).

           


Otázka z 22. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 22. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hatchback