Otázka:

Možno použiť slovo agregovaný vo význame "celkový"?

Heslá:

agregovať, agregovaný

Odpoveď:

 

 

Sloveso latinského pôvodu agregovať má v slovenčine význam „pripájať, pripojiť niečo k niečomu a tak vytvárať, vytvoriť celok“, jeho synonymá sú slovesá ako zoskupovať, zoskupiť.

            Prídavné meno agregovaný  má význam „zložený z viacerých položiek, častí (spojený do celku)“.

            Na základe uvedeného možno v určitých kontextoch použiť prídavné meno agregovaný aj vo význame „spojený do celku, tvoriaci celok“, a teda aj „celkový“. Odporúčame Vám porovnať si významy adjektív celkový agregovaný v lexikografických príručkách sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra slovniky.juls.savba.sk.                                   


Otázka z 22. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 22. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu agregovať