Otázka:

Je slovo umyvárka spisovné? Je správny tvar množného čísla umyváriek?

Heslá:

umyvárka, umyváreň

Odpoveď:

 Slovo umyvárka je hovorové. Štylisticky neutrálne slovo označujúce miestnosť slúžiacu na umývanie je umyváreň (porov. výklad slova umyvárka v Synonymickom slovníku slovenčiny, 2004, v elektronickej verzii je slovník dostupný na stránke slovnik.juls.savba.sk). V texte vyžadujúcom bezpríznakový jazykový prejav je namieste použiť slovo umyváreň. Tvar genitívu množného čísla od slova umyvárka je umyvárok a od slova umyváreň je umyvární.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu umyvárka