Otázka:

Ktoré prídavné meno od názvu Zlaté Moravce je správne: zlatomoravecký alebo zlatomoravský?

Heslá:

Zlaté Moravce, Zlatomoravčan, Zlatomoravčanka, Mochovce, Mochovčan, Mochovčanka, mochovský, Michalovce, Michalovčan, Michalovčanka, michalovský, Žakovce, Žakovčan, Žakovčanka, žakovský, zlatomoravský

Odpoveď:

 Od miestnych názvov zakončených na -ce sa obyvateľské mená, ako aj prídavné mená tvoria z odvodzovacieho základu, čiže z miestneho názvu bez koncovky -ce, napr. Mochovce – Mochov-čan, Mochov-čanka, mochov-ský; Michalovce – Michalov-čan, Michalov-čanka, michalov-ský; Žakovce – Žakov-čan, Žakov-čanka, žakov-ský, tak aj Zlaté MoravceZlatomorav-čan, Zlatomorav-čanka, zlatomorav-ský.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Zlaté Moravce