Otázka:

Ktorá formulácia je správna: Uhraďte faktúru v pokladni alebo Uhraďte faktúru na pokladni?

Heslá:

v pokladnici, na pokladnici

Odpoveď:

 

Namiesto slova pokladňa by sme uprednostnili výraz pokladnica. Ak ide o miestnosť, kde sa hradia faktúry, použijeme vetu Uhraďte faktúru v hotovosti v pokladnici. Ak ide o miesto pri priehradke, použijeme vetu Uhraďte faktúru v hotovosti pri pokladnici.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v pokladnici