Otázka:

Ako sa vyslovuje priezvisko Tiso?

Heslá:

Tiso

Odpoveď:

 

Priezvisko Tiso súvisí s názvom stromu tis. Na základe mäkkej výslovnosti slova tis [ťis] by sa aj priezvisko Tiso malo vyslovovať mäkko [ťiso], v jazykovej praxi sa však pri tomto priezvisku uplatňuje tvrdá výslovnosť [tiso], čo možno odôvodniť tým, že v priezviskách sa pôvodný význam často zastiera a uplatňuje sa tu rodinný úzus.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Tiso