Otázka:

Pri vodičskom kurze sme narazili na výraz staničenie. Keďže nie je v slovníku, chcel by som si ozrejmiť, čo znamená.

Heslá:

staničenie

Odpoveď:

 

Slovo staničenie zachytáva Dopravný slovník (A. Petrovský, 1983) s výkladom „stanovenie veľkosti vzdialeností v rade bodov ležiacich v úsečke od jej začiatku priebežne k jej koncu; staničenie vyjadrené v km je kilometráž“.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu staničenie