Otázka:

Chceli by sme si overiť správnosť slova spolupoužívateľ, ktoré sme v slovníkoch nenašli. Ide o človeka, ktorý má prístup k určitým službám alebo aplikáciám ako hlavný používateľ.

Heslá:

spolupoužívateľ

Odpoveď:

 

Slovo spolupoužívateľ je jazykovo správne. Patrí medzi zložené podstatné mená s prvou časťou spolu-, kam patria napr. slová spolupracovník, spolužiak, spolubývajúci, spolupodnikateľ, spoluvinník, spoluriešiteľ, spoluorganizátor a pod.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spolupoužívateľ