Otázka:

Sú výrazy paletizovať, paletizér a paletizačný spisovné?

Heslá:

paletizovať, paletizér, paletizačný

Odpoveď:

 

Sloveso paletizovať vo význame „premiestňovať alebo skladovať tovar na paletách“, paletizér „stroj na paletizovanie“ aj prídavné meno paletizačný „určený na paletizovanie, slúžiaci na paletizovanie“ sú všetky spisovné. Používajú sa napr. v spojeniach: Nápoje sú v plechovkách, ktoré sa ľahko prepravujú a paletizujú. – V skladoch pribudol nový poloautomatický regálový systém či automatické paletizéry. – Vystavovatelia prezentovali paletizačné linky a zvarovacie stroje.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu paletizovať