Otázka:

Je vhodné použiť slovo otrieť aj vo význame stopa po otretí? Sú slová kvapka, priesak, striekanec vhodné na označenie krvných stôp?

Heslá:

otrieť, otrieť ruky o nohavice, oter, kvapka, priesak, striekanec

Odpoveď:

 

      Keďže sloveso otrieť má aj význam „časťou tela prechádzať po povrchu niečoho, trieť, šúchať o niečo“, napr. otrieť ruky o nohavice, možno slovo oter, ktoré je z neho utvorené, použiť aj vo význame „stopa po otretí“. Rovnako aj slová kvapka, priesak, striekanec sú na označenie krvných stôp správne. 

 


Otázka z 02. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu otrieť