Otázka:

Je vhodné použiť slovo otrieť aj vo význame stopa po otretí? Sú slová kvapka, priesak, striekanec vhodné na označenie krvných stôp?

Heslá:

otrieť, otrieť ruky o nohavice, oter, kvapka, priesak, striekanec

Odpoveď:

 

Keďže sloveso otrieť má aj význam „trením zbaviť niečoho“, napr. otrieť ruky o nohavice, možno slovo oter, ktoré je z neho utvorené, použiť aj vo význame „stopa po otretí“. Naše odporúčanie v predchádzajúcom e-maile vychádzalo z ustálenosti technického termínu oter v inom význame a z toho, že sme nevedeli o potrebe rozlišovať rozličné druhy krvných stôp podľa ich tvaru a spôsobu ich vzniku, teda o klasifikácii, ktorú používate pri svojej profesii. Ak možno nejaké slovo slovotvorne zdôvodniť, môže fungovať ako termín vo viacerých oblastiach. 

 

Rovnako aj slová kvapka, priesak, striekanec sú na označenie krvných stôp správne. 

 


Otázka z 02. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu otrieť