Otázka:

Ako sa píše názov Luník, keď sa hovorí o viacerých sídliskách s týmto názvom? Má byť v množnom čísle malé l, napr. na luníkoch?

Heslá:

Luník, lehota, Bystrica

Odpoveď:

 

Názvy jednotlivých sídlisk v Košiciach Luník I, Luník II, Luník III atď. sa ako vlastné mená píšu v jednotnom i množnom čísle s veľkým začiatočným písmenom, napr. Sídlisko je rozdelené na niekoľko Luníkov. – Známy košický Luník IX je najmladší z Luníkov. – Najmenšími Luníkmi sú „päťka“ a „šestka“. To sa týka aj niektorých dvojmenných obcí, ktoré majú v názve rovnaké meno, porov. Banská Bystrica, Záhorská Bystrica, Považská Bystrica, Nová bystrica, Stará Bystrica alebo Horná Lehota, Dolná Lehota, Čierna Lehota, Kráľova Lehota, Lehota nad Rimavicou, Lehota pod Vtáčnikom. Môžeme o nich povedať, že Na Slovensku máme niekoľko Bystríc a Lehôt.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Luník