Otázka:

Je slovo kutil čechizmus?

Heslá:

kutil, domáci majster, majster

Odpoveď:

 

Slovo kutil je českého pôvodu. Krátky slovník slovenského jazyka (2003) zachytáva slovo kutil obyčajným typom písma na rozdiel od ostatných heslových slov, ktoré sú vytlačené tučným písmom, a uvádza pri ňom kvalifikátor správne a spisovný ekvivalent (domáci) majster. Rovnako Slovník súčasného slovenského jazyka (2. zv., 2011) vyznačuje slovo kutil iným typom písma než ostatné heslové slová, v zátvorke uvádza jeho český pôvod a za ním kvalifikátor subštandardné, čiže nespisovné slovo; v definícii uvádza spisovný ekvivalent (domáci) majster. Českému slovu kutil teda v slovenčine zodpovedá výraz domáci majster alebo majster.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kutil