Otázka:

Ak sa v právnej citácii uvádza viacero paragrafov, odsekov a písmen za sebou, treba pri nich opakovať znak paragrafu a skratky odsekov a písmen? Oddeľujú sa paragrafy, odseky a písmená čiarkou?

Heslá:

paragraf, odsek, písmeno, právna citácia

Odpoveď:

 

Podľa STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností pri citovaní viacerých paragrafov sa značka paragrafu uvádza pri každom osobitne, napr. porov. § 3 a § 13a a § 13b zákona č. 480/2002 Z. z. Pravopisom odsekov a písmen sa STN nezaoberá, ale v legislatíve sa viaceré odseky a články skratkou osobitne nevyznačujú. Pri presnom uvádzaní častí zákona (článkov, paragrafov, odsekov, písmen) sa medzi jednotlivé údaje čiarky nedávajú. Podľa týchto zásad sa uvádzajú všetky citácie v legislatíve, napr. zločin ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 a 2 písm. a) a b) Trestného zákona; podľa § 25 ods. 1 písm. a), c), g) a h) zákona č. 369/1990 Zb.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu paragraf