Otázka:

Aký je správny slovenský pravopis názvu Getsemany (Getsemani) a ako ho skloňujeme?

Heslá:

Getsemani

Odpoveď:

 

Encyclopaedia Beliana (5. zv., 2007) uvádza pri hesle Getsemanská záhrada i jednoslovný názov Getsemani, ktorý zakončením na mäkké -i zodpovedá podobe vyskytujúcej sa v katolíckom aj ekumenickom preklade Biblie. Názov Getsemani skloňujeme ako pomnožné podstatné meno mužského rodu podľa vzoru dub: Getsemani – (z) Getseman, (ku) Getsemanom, Getsemani, (pri) Getsemanoch, (za) Getsemanmi.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Getsemani