Otázka:

Ako sa skloňuje španielske ženské meno Consuelo, aby bolo jasné, že ide o ženu?

Heslá:

Consuelo, španielske meno

Odpoveď:

 

           Väčšina ženských mien má v slovenčine príponu -a, niektoré mená cudzieho pôvodu sa končia na spoluhlásku, porov. Dagmar, Carmen, Deborah. Príponu -o majú v slovenčine mená a priezviská mužského rodu. Španielske ženské meno Consuelo vzhľadom na svoje nezvyčajné zakončenie nepatrí do nijakého ženského skloňovacieho vzoru, preto je v slovenčine nesklonné. Ak by sme ho poslovenčili na podobu Consuela, mohli by sme ho skloňovať podľa vzoru žena, napr. úsmev Consuely.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Consuelo