Otázka:

Ako by som mohol nazvať radar, ktorý deteguje pohyb cez steny alebo bariéry? Je vhodný názov cezbariérový?

Heslá:

cezbariérový

Odpoveď:

 

Prídavné meno cezbariérový lexikografické príručky nezachytávajú, ale zo slovotvorného hľadiska je to vhodne utvorené slovo, ktoré možno zaradiť medzi také prídavné mená, ako cezpoľný, cezhraničný, cezročný.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cezbariérový