Otázka:

Možno slovesá kamerovať a kampaňovať považovať za spisovné?

Heslá:

kamerovať, kampaňovať

Odpoveď:

 

 

Sloveso kamerovať zachytáva Slovník súčasného slovenského jazyka (2. zv., 2011) ako hovorové slovo vo význame „robiť filmový alebo digitálny záznam kamerou, snímacím prístrojom, nakrúcať“, napr. kamerovať svadbu, kamerovať stužkovú, návod, ako kamerovať. V štylisticky neutrálnych prejavoch je namieste používať slovesá nakrúcať, snímať (kamerou).

Sloveso kampaňovať slovníky nezachytávajú. V jazykovej praxi sa síce vyskytuje (napr. Ostatní prezidentskí kandidáti kampaňovali po Slovensku. – Pred summitom v Nice sa kampaňovalo na tému kvóty. – S podobným programom som za túto stranu už viackrát kampaňovala.), ale jeho význam nie je vždy celkom jasný. Výraz kampaňovať má slangový charakter. V spisovných prejavoch je primerané používať podľa konkrétneho významu výrazy viesť kampaň, robiť kampaň, financovať kampaň.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kamerovať