Otázka:

Ako mám správne napísať vetu - V roku 1987 bolo deväť rokov čo začal pracovať…?

Heslá:

deväť rokov po tom

Odpoveď:

Vo vete V roku 1987, deväť rokov po tom, čo začal pracovať... odporúčame uvedenú formuláciu, teda spojenie predložky po a tvaru zámena to.

 


Otázka z 13. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu deväť rokov po tom