Otázka:

V bežnej reči často počuť vety so slovom trebalo, napr. trebalo ešte pokúpiť plno vecí, trebalo by upratať, trebalo by zmenu. Možno slovo trebalo považovať za synonymum výrazu bolo treba?

Heslá:

trebalo, bolo reba

Odpoveď:

 

Slovo trebalo nie je spisovné. Vzniklo z príslovky treba pridaním prípony -lo zodpovedajúcej prípone slovesného tvaru 3. osoby jednotného čísla minulého času. Ako formálne slovesný tvar by predpokladal slovesný neurčitok trebať, ktorý v slovenčine nejestvuje. Potrebu vykonať minulý alebo podmienený dej sa vyjadruje konštrukciou bolo treba, bolo potrebné, bolo by treba, bolo by potrebné, prípadne slovesami muselo sa, malo sa, malo by sa.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trebalo