Otázka:

K novým bytom dnes predávajú tzv. garážové státie, niekde zasa prístrešky na kontajnery nazývajú kontajnerové stojištia. Sú výrazy státie a stojište v poriadku?

Heslá:

státie, stojisko, stojište, odbytisko, odbytište, schodisko, schodište, nástupište, nástupisko

Odpoveď:

 

Slovo státie je dejové podstatné meno utvorené od slovesa stáť. Vhodne sa uplatňuje v spojeniach zákaz státia, dlhé státie v rade, lístok na státie, počet miest na státie, tribúna na státie. Plocha na odstavenie alebo parkovanie vozidla, ale aj prístrešok na kontajnery či odkladací priestor na vozíky sa v spisovnej slovenčine nazýva stojisko. Hovoríme teda o garážovom stojisku, kontajnerovom stojisku, odstavnom stojisku pre autobusy a pod. Slov s príponou -ište je v súčasnej slovenčine iba niekoľko. Patrí k nim slovo učilište, ďalej slovo stanovište s významom „vyhradené miesto, na ktorom niekto, niečo stojí alebo vykonáva nejakú činnosť“ na významové odlíšenie od slova stanovisko, t. j. postoj, hľadisko, a slová vyskytujúce sa ako varianty slov s príponou -isko, napr. odbytisko/odbytište, schodisko/schodište, nástupište/nástupisko.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu státie