Otázka:

Ako má byť: kňažka alebo kňazka?

Heslá:

kňažka, kňazka

Odpoveď:

 

Nevieme, o aký význam Vám ide, ale slová kňažka a kňazka sú obe správne, no nemajú rovnaký význam. Slovom kňažka sa nazýva žena zasvätená určitému božstvu, ktorá vykonáva kultové úkony pri pohanských náboženských obradoch, porov. Starešinovia oslavovali posvätný rituál nádhernej kňažky, ktorá svojimi kúzlami zachránila klan. Slovo kňazka označuje ženu, ktorá v protestantských cirkvách vykonáva funkciu kňaza: Otázka vysviacky žien na kňazky a biskupky spôsobila rozkol v anglikánskej cirkvi. Takéto významové rozlíšenie je novšie a uvádza sa v Pravidlách slovenského pravopisu z r. 2000, kde pri slove kňaz je ženský tvar kňazka a slovo kňažka je spracované samostatne.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kňažka