Otázka:

Čo je správnejšie: mať hlad, mať smäd alebo byť hladný, byť smädný?

Heslá:

mať hlad, mať smäd, byť hladný, byť smädný

Odpoveď:

 

Výrazy mať hlad, mať smäd nie sú spracované v slovníkoch ako ustálené spojenia pri slovese mať a možno v nich vybadať cudzí pôvod (porov. čes. mít hlad, mít žízeň, franc. avoir faim, avoir soif, nem. Hunger haben, Durst haben). Pocity hladu a smädu (aj v prenesenom zmysle) sa v slovenčine vyjadrujú výrazmi byť hladný, byť smädný, napr. som hladný ako vlk, po rybe bývam smädný, študenti boli hladní (smädní) po nových poznatkoch.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu mať hlad