Otázka:

Sú správne slovné spojenia ďaleko väčšie predpoklady, ďaleko vyšší príjem, vyzerá ďaleko lepšie ako pred mesiacom?

Heslá:

ďaleko, oveľa, mnoho

Odpoveď:

 

Príslovka ďaleko je odvodená od prídavného mena ďaleký a má význam „vo veľkej priestorovej vzdialenosti, vo väčšom časovom odstupe“, napr. bývať ďaleko od centra, leto je ešte ďaleko. Opakom príslovky ďaleko je príslovka blízko. Väčšiu mieru nejakej vlastnosti vyjadrujeme príslovkami oveľa omnoho, napr. oveľa smelšie kroky, omnoho viac poslucháčov, oveľa sviežejší trávnik, čiže aj oveľa/omnoho väčšie predpoklady, oveľa/omnoho vyšší príjem, vyzerá oveľa/omnoho lepšie ako pred mesiacom.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu ďaleko