Otázka:

Ako je správne: pozlátko alebo pozlátka?

Heslá:

pozlátka, pozlátko

Odpoveď:

 

Tenká fólia zlata alebo iného kovu pripomínajúceho zlato či farba, papier na pozlacovanie sa v slovenčine volá pozlátka. Slovo pozlátka používame aj prenesene vtedy, keď chceme vyjadriť, že niečo navonok pôsobí pekne alebo draho, no v skutočnosti nemá pravú hodnotu. Podstatné meno ženského rodu pozlátka má v množnom čísle tvar pozlátky a v genitíve množného čísla pozlátok: Doplnky a kovania boli žlté a on si bol istý, že to nebola pozlátka. – Všetky tie rúcha, drapérie, pozlátky a ceremónie nás navzájom odcudzujú. – Jabĺčka a oriešky sa balili do pozlátok.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pozlátka