Otázka:

Správne je Detroit Red Wings získalo… alebo získali? Ako je to v prípade hudobných skupín s cudzím názvom, píše sa L. A. alebo LA?

Heslá:

Pittsburgh Penguins, Detroit REd Wings, New York Islanders, klub, tím, Montreal Canadiens, Coldplay, Los Angeles, L. A./LA, hudobná skupina

Odpoveď:

 1. Viacslovné názvy hokejových klubov kanadsko-americkej hokejovej ligy, v ktorých určujúce podstatné meno má tvar množného čísla, sa častejšie viažu so slovesom v množnom čísle, napr. Pittsburgh Penguins zvíťazili…, Detroit Red Wings získali…, New York Islanders prehrali… Je to tak pravdepodobne preto, že väčšina používateľov týchto názvov aj pri základnej znalosti angličtiny k anglickej prípone -s priradí množné číslo, no aj preto, že ak názov spoja s nejakým činnostným slovesom, myslia tým vykonávanie činnosti hráčmi klubu. Pri používaní slovies v jednotnom čísle sa za názvom silnejšie pociťuje slovo klub alebo tím. Neistotu možno vyriešiť predsunutím všeobecného pomenovania pred názov, ktorý zostane vo forme nezhodného prívlastku, napr. hráči Montreal Canadiens postúpili; klub (tím)  Montreal Canadiens postúpil; Vedenie klubu Detroit Red Wings v lete nevykonalo takmer žiadne personálne zmeny. Klub Detroit Red Wings v lete nevykonal takmer žiadne personálne zmeny.

2. Aj v spojení s cudzími názvami hudobných skupín sa určujúce vetné členy, ktoré sa k nim viažu, používajú popri jednotnom čísle (Coldplay sa obáva..., U2 bude nahrávať nové skladby…) často aj v množnom čísle (Coldplay budú propagovať…, U2 sú späť vo svojom štúdiu). Používanie množného čísla je ovplyvnené tým, že hudobnú skupinu tvorí viac členov, a stáva sa to častejšie pri názvoch, ktoré sú nesklonné alebo sú zložené z viacerých slov.

3. Pri skratke názvu amerického mesta Los Angeles sa používajú oba spôsoby zápisu – L. A. aj LA.

 


Otázka z 01. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 05. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Pittsburgh Penguins