Otázka:

Ako máme v texte vyznačiť osobu ženského pohlavia: pracovník/-čka alebo pracovník (-čka)?

Heslá:

variantnosť ženského adresáta

Odpoveď:

 

Variantnosť alebo alternatívnosť ženského adresáta sa vyznačuje celým tvarom pomocou lomky alebo zátvoriek, napr. pracovník/pracovníčka, pracovník (pracovníčka), ste spokojný/spokojná, ste spokojný (spokojná), alebo zakončením so slovotvornou ženskou príponou so spojovníkom: pracovník/-íčka, pracovník (-íčka), ste spokojný/-á, ste spokojný (-á). Tento druhý spôsob nemožno použiť v prípade alternatívnosti takých slov, ako Rád/Rada, Sám/Sama, pretože ide o slová s rozličnou kvantitou (dĺžkou) v slovnom základe.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu variantnosť ženského adresáta