Otázka:

Je správne písanie Sudetskí Nemci, Karpatskí Nemci?

Heslá:

sudetskí Nemci, karpatskí Nemci, maďarskí Slováci, slovenskí Maďari

Odpoveď:

 

Názvom sudetskí Nemci sa označuje nemecké obyvateľstvo, ktoré za nacistickej okupácie obývalo severočeskú pohraničnú oblasť Sudety. Nejde o pomenovanie osobitnej národnostnej menšiny, iba o územné vymedzenie jej pôsobenia. Podobne slovenskú národnostnú menšinu žijúcu v Maďarsku nazývame maďarskí Slováci či Maďarov žijúcich na Slovensku slovenskí Maďari. Rovnako je to s názvom karpatskí Nemci, ktorým sa pomenúvajú Nemci žijúci na Slovensku a Zakarpatskej Ukrajine. Aj v tomto názve sa prívlastok označujúci oblasť, v ktorej žije nemecká národnostná menšina, píše s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sudetskí Nemci