Otázka:

Prosíme o usmernenie, či sa vo formulácii počas októbra – mesiaca úcty k starším – v slove mesiac píše veľké M alebo malé m.

Heslá:

Mesiac úcty k starším, Mesiac knihy, Mesiac fotografie, Mesiac lesov

Odpoveď:

 

Názov Mesiac úcty k starším sa píše s veľkým začiatočným písmenom tak ako názvy Mesiac knihy, Mesiac fotografie, Mesiac lesov, Mesiac bezpečnosti práce a pod.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Mesiac úcty k starším