Otázka:

Ako je správne: Ulica M. Benka alebo Ulica M. Benku? Ulica je pomenovaná po slovenskom maliarovi Martinovi Benkovi.

Heslá:

Benka - Ulica M. Benku

Odpoveď:

 

 

Mužské priezviská zakončené na -a sa v slovenčine skloňujú podľa vzoru hrdina a v genitíve majú príponu -u, t. j. Benka – Benku. Názov ulice má mať správnu podobu Ulica M. Benku.


Otázka z 02. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Benka - Ulica M. Benku