Otázka:

Ako sa skloňuje meno Noe?

Heslá:

Noe

Odpoveď:

 

Vlastné meno Noe sa skloňuje nepravidelne so zmenou kmeňa takto: Noe – Noema – Noemovi – Noema – Noemovi – Noemom (uvádza sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).

 


Otázka z 18. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Noe
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku